Концепти за услуги

Секогаш сфатете го клиентот како во право, сфатете се себеси како погрешен искрен, цел процес, брза услуга како жена со разбирање и мајка љубена.

Услугата за клиенти на Yantai Future се заснова на седиштето на компанијата како центар за управување,
поврзување на подредените деловни одделенија, производни единици и регионални канцеларии.
И надградете се од опслужување на клиентите во опслужување корисници, услуги за животниот циклус на производите,
формирајќи мрежен систем за услуги на клиентите со брз одговор на три нивоа, преку комплетен мрежен систем за услуги на пазарот.
Обезбедете им на клиентите стандардизирани, професионални, разновидни и сеопфатни квалитетни услуги.

  • Во рок од 4 часа
    Одговори
  • Во рок од 24 часа Пристигнување на градилиштето
  • Во рамките на трите гарантни периоди, неусловена замена и враќање
  • Доживотно одржување